Osnovna pravila za korišćenje ovog wikija i kačenje ličnih informacija

Da bi se izbegli problemi zbog kačenja ličnih informacija i optužbi da se vrši progon izlistanih lica, na wiki je strogo zabranjeno sve što se smatra privatnim informacijama:

  • matični broj
  • broj lične karte
  • ulica i broj stanovanja
  • kačenje slika ili video materijala gde se izlistano lice nalazi u društvu maloletnih osoba ili maloletnih članova porodice / rodbine
  • bilo koji vid privatnih informacija u koje spada sledeće: lična dokumentacija, bankarski računi, lekarski izveštaji, broj telefona…(lista podložna izmeni)

Svaka od izlistanih stavki na priloženom materijalu mora biti zamućena, zacrnjena, ili izostavljena.

Pravila za kačenje teksta, slika i video materijala

Poželjno je da prethodno poslovno učešće izlistanih lica na ovom wikiju bude propraćeno uslikanim objavama sa interneta poput javno dostupnih profila i grupa sa Facebook mreže, javno dostupnih video materijala sa sajtova poput Youtube i javno usnimljenih seminara gde se nedvosmisleno može putem izjava i tekstova samih lica odrediti njihovo učešće i pripadnost pojedinim poslovnim šemama.

Poenta je da se izbegnu bilo kakve insunacije da se radi o izmišljenom ili falsifikovanom materijalu.

Na primer, kačenje tekstova sa bloga mlmprevara.com kao izvor informacija otpada jer većinom nije pisan u neutralnom obliku. Za dokazane i već osuđene MLM prevare i njihove organizatore - vlasnike mogu da posluže novinarski članci ili blogovi poput BehindMLM-a, koji se ne vodi ličnim stavovima već strogo neutralno analizira poslovni model svake potencijalne prevare.

Za strane izvore poželjno je navesti i link ka prevedenom tekstu, recimo putem Google Translate servisa.

Pravilo za pisanje teksta, dopuna i izmena o izlistanim licima

Apsolutno je zabranjen svaki vid vređanja ! Izlistana lica moraju biti predstavljena i opisana u potpuno neutralnom i objektivnom kontekstu sa gramatički ispravnim rečenicama da neko ko i ne razume naš jezik može preko Google Translate ili drugog online prevodioca da se sam uveri da ne postoji nikakav materijal tzv. pljuvačkog tipa.

Isto tako zaboravite na lične stavove, osvete i mišljenja o dotičnim osobama jer mogu samo da utiču negativno na kredibilitet ovog wikija i tačnost informacija.

Škakljivim materijalom se možemo baviti na samom blogu, ovde se bavimo čisto istorijatom svakog lica pojedinačno i ostavljamo posetiocima sajta da sami dođu do zaključka da li se može verovati takvim licima na reč i zašto da ili zašto ne.