Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pocetna [2022/04/30 08:38]
AntiMLMSrbija
pocetna [2022/05/25 00:59] (current)
AntiMLMSrbija [Simpatizeri]
Line 1: Line 1:
-===== Dobrodošli na wiki stranicu Promoteri MLM prevara. =====+===== Dobrodošli na wiki stranicu Promoteri MLM kompanija i potencijalnih prevara. =====
  
 Poenta ovog sajta jeste da isprati i ukaže na istorijat osoba koje su se bavile promocijom dokazanih, potencijalnih i sumnjivih kompanija mrežnog marketinga, i sličnih poslovnih šema, gde pre svega spadaju kompanije / firme i razni poslovni projekti čiji su vlasnici / osnivači pod istragom ili se protiv njih vodi(o) sudski postupak. Tu takođe spadaju promoteri poslovnih prilika koje su prestale sa radom ili više ne postoje. Ovo se naročito odnosi na kompanije poput ICI Finance ili poslovne prilike sa kriptovalutama koje se mahom sastoje iz jednog ili više sajtova nepoznate vlasničke strukture. Poenta ovog sajta jeste da isprati i ukaže na istorijat osoba koje su se bavile promocijom dokazanih, potencijalnih i sumnjivih kompanija mrežnog marketinga, i sličnih poslovnih šema, gde pre svega spadaju kompanije / firme i razni poslovni projekti čiji su vlasnici / osnivači pod istragom ili se protiv njih vodi(o) sudski postupak. Tu takođe spadaju promoteri poslovnih prilika koje su prestale sa radom ili više ne postoje. Ovo se naročito odnosi na kompanije poput ICI Finance ili poslovne prilike sa kriptovalutama koje se mahom sastoje iz jednog ili više sajtova nepoznate vlasničke strukture.
Line 9: Line 9:
 Obavezno proučiti [[:pravila|PRAVILNIK]] naročito u vezi kačenja ličnih informacija. Obavezno proučiti [[:pravila|PRAVILNIK]] naročito u vezi kačenja ličnih informacija.
  
-==== Kompanije ====+==== Dokazane prevare ==== 
 + 
 +  * [[:onecoin|Onecoin]] 
 + 
 +==== Sumnjive kompanije ====
  
   * [[:ici_finance|ICI Finance]]   * [[:ici_finance|ICI Finance]]
-  * [[Lyoness|]] +  * [[Lyoness - Lyconet - Cashback World - My World|]] 
-  * [[Lyconet|]] +  * [[:sciennet|SCienNet]] 
-  * [[Cashback World|]] +  * [[:scnet|SCnet]] 
-  * [[My World|]] +  * [[:scnet_partners|SCnet Partners]] 
-  * [[SCienNet|]] +  * [[:talion|Talion]] 
-  * [[SCnet|]] + 
-  * [[SCnet Partners|]] + 
-  * [[Talion|]]+==== Vlasnici - osnivači ==== 
 + 
 +  * [[:robert_paušić|Robert Paušić]] 
 +  * [[Dragan Fratrić|]] 
 +  * [[Zoran Lazarević|]] 
 +  * [[Mladen Pejić|]]
  
-==== Vlasnici ==== 
  
 ==== Promoteri ==== ==== Promoteri ====
 +
 +  * **Srbija**
 +      * [[:dušan_torbica|Dušan Torbica]]
 +      * [[:nikolakorbar|Nikola Korbar]]
 +      * [[:mihail_petrović|Mihail Petrović]]
 +      * [[:branislav_ćurčić|Branislav Ćurčić]]
 +      * [[:rajko_vuković|Rajko Vuković]]
 +      * [[:smiljana_simić|Smiljana Simić]]
 +  * **Slovenija**
 +      * [[:blaž_posinek|Blaž Posinek]]
 +  * **Hrvatska**
 +      * [[:marinko_parić|Marinko Parić]]
 +      * [[:davor_mesar|Davor Mesar]]
 +      * [[:nikola_adžija|Nikola Adžija]]
 +      * [[:željko_jukić|Željko Jukić]]
 +  * **Bosna i Hercegovina**
 +      * [[:zoran_stupar|Zoran Stupar]]
 +      * [[:damir_topić|Damir Topić]]
 +
  
 ==== Simpatizeri ==== ==== Simpatizeri ====
 +
 +  * [[:nikola_čanak|Nikola Čanak]]
 +  * [[:igor_krnić|Igor Krnić]]
 +  * [[Boris Teodosijević|]]